Lauttasaaren asumispalveluyksikkö

Lauttasaaren asumispalveluyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista päihdehuollon kuntouttavaa asumispalvelua työikäisille naisille ja miehille. Asiakkaat ovat pääosin helsinkiläisiä, mutta asiakkaaksi pääsee myös muualta tulevia kotikunnan myöntäessä palveluun maksusitoumuksen. Asumispalveluyksikköön hakeudutaan alkuhaastattelun kautta ja asuminen edellyttää päihdepoliklinikan myöntämää sijoituspäätöstä. Palvelu edellyttää sitoutumista päihteettömyyteen.

Asumispalveluyksikön toiminnassa keskeisestä on päihdekuntoutus, asiakkaiden asumisvalmiuksien lisääminen sekä työ- ja koulutussuunnitelmien rakentaminen yhteistyössä asiakkaalla jo mahdollisesti olevien tukiverkostojen kanssa. Asumisen tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja toimintaedellytyksiä. Yksikössä toteutetaan myös asumisen taitojen sekä tuen tarpeen arviointia, ja autetaan asiakkaita jatkoasumisen järjestämisessä. Työskentelyn pohjana on yksilöllinen, asiakkaan tilannetta ja tuen tarvetta kartoittava kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään vastuuhoitajan kanssa säännöllisesti. Henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa sekä ohjaa asiakasta tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Yksilötyöskentelyn lisäksi asumispalvelussa on mahdollisuus osallistua ryhmä- ja vapaa-ajan toimintaan.

Lauttasaaren asumispalveluyksikkö on 28-paikkainen ja koostuu kuudesta 4-5 hengen soluista, joissa jokaisella asiakkaalla on oma lukollinen huone sekä yhteiset wc-, suihku- ja keittiötilat. Asumispalveluyksikössä asumisesta veloitettava asiakasmaksu perustuu vuorokausihintaan ja on tulosidonnainen. Asiakasmaksu on enimmillään 27.60 € / vrk. Asuminen sisältää ateriapalvelun.

Yksikkö sijaitsee meren äärellä hyvien kulkuyhteyksien varrella osoitteessa Lahnalahdentie 7, 00200 Helsinki. Asumispalveluyksikössä työskentelee lähihoitajia, sosionomi, sairaanhoitaja sekä laitoshuoltaja. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Palveluvastaava Laura Ekström
Puh. 041 317 3766
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Lähihoitajat/Päivystys
Puh. 040 506 7898

Sosionomi Krista Sjöberg
Puh. 045 179 9206
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Ateriapalvelut ja laitoshuolto
Puh. 045 179 9208

Lisätiedot sekä paikkatiedustelut:
Sosionomi Saara Haapa
Puh. 045 163 2773
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi