Sillanpirtti

Hoitokoti Sillanpirtti

Hoitokoti Sillanpirtti on 49 – paikkainen päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu miehille, naisille ja pariskunnille. Sillanpirtti tarjoaa päihteettömän, turvallisen ja asiakasta kunnioittavan asuinympäristön päihteettömyyteen pyrkiville asiakkaille. Hoitokoti Sillanpirtissä työskentelee lähihoitajia, sosionomeja, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja sekä keittiöhenkilökuntaa. Henkilökunta toimii moniammatillisena tiiminä ympärivuorokautisesti.

Hoitokoti Sillanpirtin työskentelyn pohjana on asiakkaan kanssa yhdessä  laadittu kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmassa määritetään tarkemmin asiakkaan tavoitteet sekä tuen tarpeet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan kuukauden sisällä ja  sitä päivitetään yhdessä oman vastuutyöntekijän ja sosionomin kanssa säännöllisesti. Asumisjakson tavoitteena on parantaa asiakkaiden toimintakykyä.

Hoitokoti Sillanpirtissä on mahdollisuus osallistua aamuviritykseen, rentoutusryhmiin, teema-, tunne- sekä korva-akupunktio ryhmiin.  Lisäksi Hoitokoti Sillanpirtissä kokoontuu AA-ryhmä säännöllisesti.

Asuminen Hoitokoti Sillanpirtissä tapahtuu yhden hengen huoneissa ja pariskunnilla on mahdollisuus yhteiseen huoneeseen. Hoitokoti Sillanpirtissä asumiseen kuuluu ruoka viisi kertaa vuorokaudessa sekä mahdollisuus käyttää harrastus – ja vapaa – ajantiloja.

Hoitokoti Sillanpirtin asumispalvelu on asiakaslähtöistä ja perustuu asiakkaan ohjaustarpeeseen. Työskentelyn keskeisiä elementtejä ovat ryhmä – ja yksilökuntoutus.

 

Hoitokoti Sillanpirttiin hakeutuminen

Helsinkiläiset hakeutuvat Hoitokoti Sillanpirttiin Helsingin kaupungin päihdepoliklinikoiden kautta. Päihdepoliklinikalta asiakas tarvitsee päihdehuollon sijoituspäätöksen. Hoidon omavastuuosuus on enimmillään 27.60 euroa vuorokaudessa.

Muista kunnista asiakkaat hakeutuvat Hoitokoti Sillanpirttiin kunnan oman ohjeistuksen mukaisesti (yhteys sosiaalitoimeen tai päihde – ja mielenterveyspalveluihin).

 

Paikkavaraukset ja lisätiedot

Sosionomi Laura Ekström p. 045 163 2773
Email: etunimi.sukunimi@suoja-pirtti.fi
Lähihoitajat (24h) p. 045 855 1600
Faksi (09) 386 1548

Siltakyläntie 11, 00740 HELSINKI
puh. 045 855 1610
fax (09) 386 1548

 

Sosiaaliohjaus ja päihdetyö

Sosiaaliohjauksen tiimivastaava Tiina Koponen
p. 0447545455
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Sosionomi Janne Leskinen
p. 0451632773
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Sosionomi Saila Fallenius
p. 040 508 0933
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

 

Hoitotyö

Tiimivastaava Raisa Aaltonen
p. 045 8551560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Lähihoitajat / päivystys
p. 045 855 1600

Laitoshuolto
p. 045 855 1620

 

Ateriapalvelut

Tiimivastaava Raisa Aaltonen
p. 045 855 1560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Keittiö
p.(09) 35094228 tai 040 1512848

 

Asiakkaat

p. (09) 3509 2229