Parkkila-talo

SILTAKYLÄNTIE 11 UUDISRAKENNUS

Uudessa Sillanpirtissä panostetaan
ihmisten kykyihin ja yhteisön voimavaroihin

Pitkäaikaisasunnottomille tarkoitetun, Suoja-Pirtti ry:n, Y-säätiön ja Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavan asuinyhteisön rakentaminen on lähiaikoina viimeinkin käynnistymässä, runsaan vuoden valituskierroksen jälkeen. Y-säätiön omistukseen rakennettava uusi Sillanpirtin asumisyhteisö tulee olemaan 31-paikkainen tuetun asumisen yksikkö pitkäaikaisasunnottomille.

Toipumisen ja tekemisen kulttuuri

Yhteisön ydintavoite, päihteettömyyden edistäminen rakennetaan asukkaiden toipumisprosessien ja asumisyksikön toipumiskulttuurin varaan. Sen perustana on oma asunto, oma tila, asumisen jatkuvuus sekä asukkaan omat valinnat. Asumisyhteisö tarjoaa asukkaille vuokra- ja palvelusopimukseen perustuvan turvallisen asumisvaihtoehdon, johon sisältyy asukkaalle yksilöllisesti suunniteltu tuki. Palvelu järjestetään asunto ensin – periaatteella.

Toipumiskulttuurin keskeiset osa-alueet ovat ammattiapu, vertaistuki ja siihen sisältyvä esimerkin voima sekä ihmisen oma työskentely. Asumisyhteisön palvelukonseptin kantava perusajatus on myös kodin ja yhteisöllisyyden yhdistäminen. Jokainen asukas on henkilökunnan ohella vastuussa yksikön toimivuudesta ja asukkaiden hyvinvoinnista.

Toimiva yhteisö rakentuu fyysisen ja henkisen väkivallattomuuden periaatteiden varaan. Asukkaiden keskinäinen sekä asukkaiden ja työntekijöiden välinen toimiva suhde perustuu luottamukseen. Hyvin toimiva yhteisö noudattaa yhteisvastuullisuuden periaate.

Henkilökunnan kokonaismäärä on seitsemän työntekijää: palveluvastaava, viisi asumisohjaajaa (lähihoitajaa), sosionomi, sairaanhoitaja sekä osa-aikainen laitoshuoltaja.

Rakennus

Rakennus muodostuu kahdesta lamellimaisesta siivestä, joiden väliin jää torimainen katettu yhteistila. Tila palvelee myös alueen asukkaita. Asuntoja on 31 kpl. Ne ovat yksiöitä, joissa on kylpyhuone / wc ja keittiövarustus sekä ranskalainen parveke. Asunnot ovat yhdistettävissä isommiksi asunnoiksi. Esteettömät asunnot (25 kpl) ovat kooltaan 27 m2 ja inva-mitoitetut asunnot (6 kpl) 28 m2.

Torimainen yhteistila sijaitsee kahden lamellimaisen siiven välissä. Siipiin on asuntojen lisäksi sijoitettu tiloja henkilökunnalle, kokous- ja harrastustiloja, saunaosasto sekä pesulatilat. Samassa tasossa sijaitsee opetuskeittiö, joka toimii myös talon asukkaiden ruuan yhteiskeittiönä. Kellarissa sijaitsevat tekniset tilat, irtaimistovarastot ja ulkoiluvälinevarastot.

Ydinpalvelut

Ydinpalvelut tukevat asukkaiden itsenäistä selviytymistä sekä asioiden hoitamista. Tavoitteena on turvata asumisen jatkuvuus ja kuntouttaa asukkaita, jotta he voivat jatkossa siirtyä kevyempään palveluun tai itsenäiseen asumiseen. Tavoitteena on löytää jokaiselle asukkaalle tarvittavat ja toimivat palvelut, joiden sisältö kirjataan asukkaan omaan palvelusuunnitelmaan.

Työn ja toimeentulon turvaaminen

Työn ja toimeentulon vahvistamisessa käytetään yksilöllistä ja yhteisöllistä työvalmennusta, joiden tavoitteena on kannustaa omatoimiseen yhteiskunnan palvelujen käyttämiseen ja koulutuksen tai työpaikan hankkimiseen. Yhdessä jokaisen talon asukkaan kanssa laaditaan – osana yksilöllistä palvelusuunnitelmaa – tiekartta toiminnallisten valmiuksien hyödyntämiseksi.

Yhteistyössä Y-säätiön kehittämän toimintamallin kanssa toteutetaan asukkaiden omana työtoimintana siivoukseen ja muuhun kiinteistöhuoltoon, pienimuotoisiin korjauksiin, piha-alueen hoitamiseen sekä ruoan valmistukseen ja jakeluun liittyviä tehtäviä. Kuntotuttavasta työtoiminnasta asukkaat saavat ahkeruusrahaa / työsosuusrahaa.

Asukasyhdistys

Muuttamalla taloon asukkaat liittyvät samalla asukasyhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat henkilökunnan kanssa naapurustotyöhön, turvallisen asumisen varmistamiseen, sosiaaliseen isännöintiin sekä asumisvalmennuksen toteuttamiseen. Virallisena yhdistyksenä asukasyhdistys voi myös hakea toimintansa kehittämiseen avustuksia.

Yhteistyö ympäristön kanssa

Yhteistyöhön sisältyvät säännölliset yhteiset tapaamiset lähinaapuruston ja muiden alueen toimijoiden kanssa sekä aktiivinen tiedottaminen asumisyhteisön toiminnasta. Yhteisö kerää myös kirjallisilla palautekyselyillä tietoa ympäristöyhteistyön sujumisesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi asumisyhteisön henkilökunta valvoo lähiympäristön turvallisuutta tekemällä ympäristökierroksia.

Talon sisällä ja alueen ympäristön kanssa avautuu erinomaiset mahdollisuudet rakennuksessa tehtyihin tilaratkaisuihin perustuen. Yhteistila aukeaa avokuistiksi, jota voidaan vuodenajasta riippuen käyttää vapaamuotoiseen oleskeluun, juhlatilaisuuksiin tai järjestettyihin tapahtumiin. Yhteistila on myös Siltamäen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten sekä koulun käytettävissä.

Peter Fredriksson 16.3.2022