Uudisrakennushanke

UUDISRAKENNUS – SILLANPIRTTI II

Sillanpirtin uudisrakennuksen suunnittelu saatettiin vuoden 2019 aikana päätökseen ja kaikki valmiudet rakentamisen aloittamiseen olivat olemassa. Tältä pohjalta Y – säätiö jätti viime vuoden (2019) lokakuussa rakennuslupahakemuksen Helsingin kaupungille. Tämän vuoden kesäkuussa kaavaviranomaiset yllättäen katsoivat, että rakennusluvan lisäksi tarvitaan myös poikkeuslupa asemakaavasta. Hyvin harvassa tapauksessa rakennusluvan käsittely ylittää kuusi kuukautta, mutta Sillanpirtin tapauksessa koko prosessi on jo nyt kestänyt yli vuoden eikä tätä tekstiä kirjoitettaessa ole tiedossa milloin rakennuslupa ja poikkeuslupa myönnetään.

Y-säätiön omistukseen rakennettava uusi Sillanpirtin asumisyksikkö (Sillanpirtti II) tulee olemaan 31 paikkainen tuetun asumisen yksikkö pitkäaikaisasunnottomille. Suoja-Pirtti ry:n tavoitteena on parasta aikaa ratkaistavana olevassa Helsingin kaupungin asunnottomien asumispalvelujen kilpailutuksessa saada kohde yhdistyksen hoidettavaksi. Kohde sijaitsee tontilla (40094/14), joka on Helsingin kaupungin omistuksessa. Tällä hetkellä tontilla sijaitsee nykyinen hoitokoti Sillanpirtti, joka on rakennettu vuonna 1968. Nykyiset tilat eivät ole käyttökelpoisia eikä Helsingin kaupunki tule korjaamaan niitä. Tilalle rakennetaan uudet nykyaikaiset tilat Sillapirtin toiminnan jatkamiseksi. Uudisrakennus sijaitsee tontin länsiosassa.

Nykyinen rakennus puretaan ennen kuin uudisrakennus otetaan käyttöön.

Rakennus muodostuu kahdesta lamellimaisesta siivestä, joiden väliin jää torimainen katettu yhteistila.  joka palvelee myös alueen asukkaita. Asuntoja on 31 kpl. Ne ovat yksiöitä, joissa on kylpyhuone-wc ja keittiövarustus ja ranskalainen parveke. Asunnot ovat yhdistettävissä isommiksi asunnoiksi. Esteettömät asunnot (25kpl) ovat kooltaan 27m², inva-mitoitetut asunnot (6kpl) 28m². Asunnot ovat yhdistettävissä. Asuntohuoneistoalaa on 844 asm² ja keskipinta-ala n. 27,2 m².

Torimainen yhteistila sijaitsee kahden lamellimaisen siiven välissä. Siipiin on asuntojen lisäksi sijoitettu tiloja henkilökunnalle, kokous- ja harrastustiloja, saunaosasto sekä pesulatilat. Samassa tasossa sijaitsee opetuskeittiö, joka toimii myös talon asukkaiden ruuan lämmitys- ja jakelukeittiönä. Yhteistilat ovat myös alueen asukkaiden käytössä. Kellarissa sijaitsevat tekniset tilat, irtaimistovarastot ja ulkoiluvälinevarastot, joista on ramppi Pallomäentielle. Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa, vaan se tullaan sijoittamaan tulevaan kohteeseen samalle tontille.

Autopaikkoja rakennetaan 7 kpl, joista 1 on invapaikka. Autopaikat ovat rakennuksen pohjoispuolella sisäänkäynnin yhteydessä. Ajoyhteys ja saattoliikenne järjestetään Pallomäentieltä. Autopaikat varustetaan sähkötolpilla (varaus sähköautojen latauspisteisiin).

Asemakaava (no. 19419) on saanut lainvoiman 30.3.1988. Kaavassa rakennustontti on YS-korttelialuetta.

Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan Sillanpirtti ”on tarkoitettu päihderiippuvuudesta toipuville henkilöille, jotka pyrkivät pysyvään päihteettömyyteen ja elämäntavan muutokseen. Tyypillisesti he tulevat asukkaiksi käytyään sitä ennen päihdekuntoutusjakson”.

Helsingin sosiaali – ja terveystoimiala tulee jatkossakin valitsemaan Sillanpirtinasukkaat ja asukkaille tehdään vuokrasopimukset. Tällä periaatteella toimitaan kaikissa uusissa tukiasumisyksiköissä. Vesikansan mukaan on olemassa onnistuneita esimerkkejä vastaavalla periaatteella toimivista päihteettömistä yksiköistä, kuten Suoja-Pirtti ry:n tuottama Rukkilan asumisyksikkö Malminkartanossa ja Helsingin kaupungin Roihuvuoren tukiasunnot.

Kaupunkiympäristön toimiala on hyväksynyt poikkeamispäätöksen 29.10.2020

Uudisrakennushanke on saanut poikkeamispäätöksen 29.10.2020 ja rakennuslupapäätöksen 1.12.2020. Poikkeamislupapäätöksen valitusaika päättyy 18.12.2020. Uudiskohteessa tapahtuva palvelutuotanto (asunnottomien tuettu asuminen) on hyväksytty marraskuussa 2020 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutuksessa palveluntuottajaksi.