Kotkankatu

Kotkankadun huoltokoti

Kotkankadun Huoltokoti on 41 – paikkainen päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu eläkeläismiehille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti ovat heikentyneet. Tavoitteena on ehkäistä asukkaiden päihdeongelman paheneminen sekä parantaa heidän toimintakykyään. Kotkankadun huoltokoti on päihteetön. Huoltokoti sijaitsee Helsingin Alppilassa, neljä kerroksisessa hissittömässä talossa. Asuminen huoltokodissa edellyttää mahdollisuutta liikkua itsenäisesti. Kotkankadun huoltokodissa työskentelee lähihoitajia, sosionomi, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja sekä keittiöhenkilökuntaa. Henkilökunta toimii moniammatillisena tiiminä ympärivuorokautisesti.

Asuminen Kotkankadun huoltokodissa tapahtuu yhden – kahden hengen huoneissa. Kotkankadun huoltokodissa asumiseen kuuluu ruoka viisi kertaa vuorokaudessa sekä mahdollisuus käyttää harrastus – ja vapaa – ajantiloja.

Asiakkaan muuttaessa Kotkankadun huoltokotiin hänen kanssaan laaditaan kuukauden kuluessa kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin tavoitteet sekä tuen tarpeet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan sekä päivitetään yhdessä oman vastuutyöntekijän kanssa säännöllisesti.

Kotkankadun huoltokotiin hakeutuminen

Helsinkiläiset hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin Helsingin kaupungin päihdepoliklinikoiden kautta. Päihdepoliklinikalta asiakas tarvitsee päihdehuollon sijoituspäätöksen. Hoidon omavastuuosuus on enintään 27.60 euroa vuorokaudessa.

Muista kunnista asiakkaat hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin kunnan oman ohjeistuksen mukaisesti (yhteys sosiaalitoimeen tai päihde-ja mielenterveyspalveluihin).

Paikkavaraukset ja lisätiedot

Kotkankadun huoltokoti
Kotkankatu 14 – 16 B, 00510 HELSINKI
Puh. (09) 8770 4222 tai 045 126 0000
Fax (09) 147 761

Paikkatiedustelut:
Palveluvastaava Raisa Aaltonen
Puh. 045 855 1560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Sosiaaliohjaus ja päihdetyö

Sosionomi Saara Haapa
puh. 040 4844 500
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Hoitotyö

Palveluvastaava Raisa Aaltonen
Puh. 045 855 1560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Lähihoitajat / päivystys
Puh. 045 126 0000

Ateriapalvelut

Palveluvastaava Raisa Aaltonen
Puh. 045 8551560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Keittiö
Puh. 040 1512124