Kotkankatu

Kotkankadun huoltokoti

Paikkatilanteen löydät klikkaamalla kohdasta “ajankohtaista”.

Kotkankadun Huoltokoti on 41 – paikkainen päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu eläkeläismiehille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti ovat heikentyneet. Tavoitteena on ehkäistä asukkaiden päihdeongelman paheneminen sekä parantaa heidän toimintakykyään. Kotkankadun huoltokoti on päihteetön. Huoltokoti sijaitsee Helsingin Alppilassa, neljä kerroksisessa hissittömässä talossa. Asuminen huoltokodissa edellyttää mahdollisuutta liikkua itsenäisesti. Kotkankadun huoltokodissa työskentelee lähihoitajia, sosionomi, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja sekä keittiöhenkilökuntaa. Henkilökunta toimii moniammatillisena tiiminä ympärivuorokautisesti.

Asuminen Kotkankadun huoltokodissa tapahtuu yhden – kahden hengen huoneissa. Kotkankadun huoltokodissa asumiseen kuuluu ruoka viisi kertaa vuorokaudessa sekä mahdollisuus käyttää harrastus – ja vapaa – ajantiloja.

Asiakkaan muuttaessa Kotkankadun huoltokotiin hänen kanssaan laaditaan kuukauden kuluessa kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin tavoitteet sekä tuen tarpeet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan sekä päivitetään yhdessä oman vastuutyöntekijän kanssa säännöllisesti.

Kotkankadun huoltokotiin hakeutuminen

Helsinkiläiset hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin Helsingin kaupungin päihdepoliklinikoiden kautta. Päihdepoliklinikalta asiakas tarvitsee päihdehuollon sijoituspäätöksen. Hoidon omavastuuosuus on enintään 27.60 euroa vuorokaudessa.

Muista kunnista asiakkaat hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin kunnan oman ohjeistuksen mukaisesti (yhteys sosiaalitoimeen tai päihde-ja mielenterveyspalveluihin).

Paikkavaraukset ja lisätiedot

Paikkatiedustelut:
Palveluvastaava Raisa Aaltonen
Puh. 045 855 1560                                                                                                                      

  

Lähihoitajat / päivystys
Puh. 045 126 0000

Sosionomi Sanna Hakaheimo
puh. 044 9781 725                                                                                            etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi