Kotkankadun huoltokoti

Kotkankadun huoltokoti

Paikkatilanteen löydät klikkaamalla kohdasta “Ajankohtaista”.

Kotkankadun huoltokoti on 23–paikkainen päihdehuollon kuntouttavaa palveluasumista tarjoava yksikkö miehille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti ovat heikentyneet. Huoltokoti sijaitsee Helsingin Alppilassa neljäkerroksisessa hissittömässä talossa. Asuminen huoltokodissa edellyttää mahdollisuutta liikkua itsenäisesti. Jokaisella yksikön asukkaalla on oma huone, minkä lisäksi asukkailla on käytössään yhteisiä harrastus- ja vapaa-ajan tiloja. Asumiseen kuuluu ruoka viisi kertaa vuorokaudessa.

Toiminnan tavoitteena on ehkäistä asukkaiden päihdeongelman paheneminen sekä parantaa heidän toimintakykyään ja tukea löytämään pysyvämpi asumismuoto itselleen. Uuden asukkaan muuttaessa Kotkankadun huoltokotiin hänen kanssa laaditaan kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin asumisen yksilölliset tavoitteet sekä kartoitetaan asukkaan tuen tarpeet. Kuntoutussuunnitelman laatiminen ja säännöllinen päivittäminen toteutuvat yhdessä asukkaan oman vastuutyöntekijän kanssa.  Yksikössä on tarjolla sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta.

Kotkankadun huoltokodissa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähihoitajia, sosionomi, yhteisöpedagogi, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja sekä keittiöhenkilökuntaa. Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti.

Kotkankadun huoltokoti on päihteetön.

Kotkankadun huoltokotiin hakeutuminen

Helsinkiläiset hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin Helsingin kaupungin päihdepoliklinikoiden kautta. Päihdepoliklinikalta asiakas tarvitsee päihdehuollon sijoituspäätöksen. 

Muista kunnista asiakkaat hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin kunnan oman ohjeistuksen mukaisesti (yhteys sosiaalitoimeen tai päihde- ja mielenterveyspalveluihin).

Yhteystiedot:

Yksikönpäällikkö Pasi Kuokkala (paikkatiedustelut)
Puh. 050 467 7765
pasi.kuokkala@suoja-pirtti.fi

Sosionomi Taru Perämäki
Puh. 044 978 1725
taru.peramaki@suoja-pirtti.fi

Yhteisöpedagogi Elias Logren
Puh. 045 855 1560
elias.logren@suoja-pirtti.fi

Keittiövastaava Farzad “Freddy” Abbaspoor
Puh. 044 244 7312
farzad.abbaspoor@suoja-pirtti.fi

Ohjaajat 24/7
Puh. 045 126 0000

Osoite: Kotkankatu 14-16 B, 00510 Helsinki