Kotkankatu

Kotkankadun huoltokoti

Kotkankadun Huoltokoti on 41 – paikkainen päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu eläkeläismiehille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisesti ovat heikentyneet. Tavoitteena on ehkäistä asukkaiden päihdeongelman paheneminen sekä parantaa heidän toimintakykyään. Kotkankadun huoltokoti on päihteetön. Huoltokoti sijaitsee Helsingin Alppilassa, neljä kerroksisessa hissittömässä talossa. Asuminen huoltokodissa edellyttää mahdollisuutta liikkua itsenäisesti. Kotkankadun huoltokodissa työskentelee lähihoitajia, sosionomi, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja sekä keittiöhenkilökuntaa. Henkilökunta toimii moniammatillisena tiiminä ympärivuorokautisesti.

Asuminen Kotkankadun huoltokodissa tapahtuu yhden – kahden hengen huoneissa. Kotkankadun huoltokodissa asumiseen kuuluu ruoka viisi kertaa vuorokaudessa sekä mahdollisuus käyttää harrastus – ja vapaa – ajantiloja.

Asiakkaan muuttaessa Kotkankadun huoltokotiin hänen kanssaan laaditaan kuukauden kuluessa kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin tavoitteet sekä tuen tarpeet. Kuntoutussuunnitelma laaditaan sekä päivitetään yhdessä oman vastuutyöntekijän kanssa säännöllisesti.

Kotkankadun huoltokotiin hakeutuminen

Helsinkiläiset hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin Helsingin kaupungin päihdepoliklinikoiden kautta. Päihdepoliklinikalta asiakas tarvitsee päihdehuollon sijoituspäätöksen. Hoidon omavastuuosuus on enintään 27.60 euroa vuorokaudessa.

Muista kunnista asiakkaat hakeutuvat Kotkankadun huoltokotiin kunnan oman ohjeistuksen mukaisesti (yhteys sosiaalitoimeen tai päihde-ja mielenterveyspalveluihin).

Paikkavaraukset ja lisätiedot

Kotkankadun huoltokoti
Kotkankatu 14 – 16 B, 00510 HELSINKI
p. (09) 8770 4222 tai 045 126 0000
fax (09) 147 761

Paikkatiedustelut:
Tiimivastaava
Raisa Aaltonen
p. 045 855 1560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Sosiaaliohjaus ja päihdetyö

Krista Sjöberg
p. 09-8770 4221
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Hoitotyö

Tiimivastaava Raisa Aaltonen
p. 045 855 1560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Lähihoitajat / päivystys
p. 045 126 0000

Laitoshuolto
p. 045 179 9208

Ateriapalvelut

Tiimivastaava Raisa Aaltonen
p. 045 8551560
Email: etunimi.sukunimi(at)suoja-pirtti.fi

Keittiö
p. 040 1512124