Vietimme 1.6. iltapäivää uudistuneessa Kotkankadun asumispalveluyksikössä

Kotkankadun toiminta alkoi vuonna 1972 (yli 50 vuotta). Tänään 1.6. vietämme uudistuneen Kotkankadun avoimia ovia. Luin vanhoja toimintakertomuksia ja voin todeta, että olemme palanneet juurillemme. Kotkankadulla oli viikko-ohjelmassa toiminnan alusta alkaen (1972) ryhmäterapiaa, joka sisälsi hoitoryhmiä, joiden teemana oli esimerkiksi keskustelua alkoholiongelmasta toipumisesta, sopeutumisesta yhteiskuntaan. Tiistaisin kokoontui AA ryhmä. Jokaisen asukkaan kanssa käytiin kahdenkeskisiä keskusteluja, joita kutsuttiin yksilöterapiaksi.

Nyt toukokuun 2023 alusta Kotkankadun viikko-ohjelmassa on säännölliset ryhmäkeskustelut ja yksilötapaamiset. Meillä kokoontuvat Al-Anon, AA ja NA ryhmät.

1980-luvun toimintakertomuksissa mainitaan liikuntaryhmät ja koulutus, jota on pidetty asiakkaille.  Olemme edelleen palanneet juurillemme, maanantaisin on liikuntaryhmä koko Suoja-Pirtin Työtä kohti -hankkeessa kehitetään ja toteutetaan asunnottomien asumispalveluyksiköiden asukkaille työ- ja opiskeluvalmiuksia edistävä jalkautuva työmalli. Työmallissa hyödynnetään työvalmennusta,  velka- ja talousohjaamista sekä vertaistyötä.

No mikä on muuttunut? Kotkankadun asiakkaita vuoden 2021 loppuun saakka olivat eläkkeellä olevat miehet ja 2022 alusta miehet. 24.4.23 alkaen otamme asiakkaaksi myös naisia ja pariskuntia.

 Toiminnanjohtaja Pia Miettinen

pia.miettinen@suoja-pirtti.fi