UUDESSA JULKAISUSSA KYSYTÄÄN MITÄ HELSINGISSÄ TARKOITETAAN ASUNNOTTOMUUDEN POISTAMISELLA JA MITEN POISTAMISEN SUUNNITELMA ETENEE?

Helsingin. kaupunginvaltuusto on kaupunkistrategiassaan asettanut tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen käynnistyneellä valtuustokaudella vuoteen 2025 mennessä. Helsingissä oli ARA:n mukaan vuonna 2021 yhteensä 1209 asunnotonta, joista pitkäaikaisasunnottomia 518. Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään yhden vuoden tai henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana.

Mitä asunnottomuuden poistaminen tarkoittaa määrällisesti ja laadullisesti? Tarkoittako se todella, että vuonna 2025 Helsingissä kirjataan nolla asunnotonta? Vai voiko poistaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaiselle asunnottomuusuhan kohteeksi joutuneelle tulee tarjota määrätyn ajan puitteissa ennaltaehkäisevää apua ja asunnottomaksi ajautuneelle sopivaa asuntoa ja riittävää tukea? Mitä välttämättömiä toimenpiteitä tämän saavuttaminen edellyttää?

Näihin kysymyksiin etsitään vastausta lähes parinkymmenen asiansa osaavan kirjoittajan voimin 1.6. julkaistavassa juhlajulkaisussa ”Loppu asunnottomuudelle”. Sen on tuottanut merkkivuotensa kunniaksi jo kuusi vuosikymmentä Helsingissä toiminut, asunnottomille ja päihdekuntoutujille palveluja tarjoava Suoja-Pirtti ry.

Julkistamistilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.kesäkuuta klo 13.00 alkaen yhdistyksen Kotkankadun huoltokodin tiloissa, Kotkankatu 14-16. Keskustelun avaavat Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov, valtuutettu Ilkka Taipale ja Sininauhasäätiön palvelujohtaja Sanni Joutsenlahti.

Tervetuloa !