”Työhönvalmennuksen ohjekirja päihdekuntoutujien asumisyksiköiden ohjaajille” on julkaistu!

Työtä kohti -hankkeessa on koostettu työhönvalmennuksen ohjekirja hanketyössä nousseiden teemojen pohjalta. Tausta-ajatuksena kulkee toipumisorientaation mukainen näkemys tulevaisuuden toivon vahvistamisen tärkeydestä ja arjen aktivoinnin roolista pitkän tähtäimen työllistymisessä. Askeleita ja menetelmiä on suhteutettu DeLeonin toipumisen vaihemalliin sillä ajatuksella, että päihteitä käyttävänkin asiakkaan kanssa on mahdollista suunnata tulevaan. Oppaassa kerrotaan myös mm. työkyvyn selvittämisestä sekä Helsingin seudun työllistymistä edistävistä palveluista ja koulutuksista.

Työtä kohti -hanke jatkaa toimintaansa vielä vuoden 2024 loppuun vertaisohjaajien voimin. Hankkeessa jo suunnitteluvaiheessa mukana olleen toiminnanjohtaja Pia Miettisen kanssa juurrutetaan hankkeen työmallia Suoja-Pirtin toimintaan.

Linkki julkaisuun